FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL

DOG perspectResolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 29-7-2015)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 50 anónimos e ningún membro en liña