FSIE 40 años

DOG perspectORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Artigo 2. Novas materias de libre configuración autonómica elixibles 1. Os centros docentes, ademais das materias establecidas na Orde (...), poderán ofrecer, en función da dispoñibilidade dos recursos e da organización do centro, as seguintes materias: Sociedade Inclusiva e Coeducación para o Século XXI.

2. A materia de Sociedade Inclusiva poderá ofrecerse no primeiro e/ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria. O alumnado poderá cursala nun dos cursos segundo a oferta establecida polo centro docente. De acordo co establecido no artigo 3.2 da Orde do 15 de xullo de 2015, esta materia terá unha carga horaria dun período lectivo semanal.


3. A materia de Coeducación para o Século XXI poderá ofrecerse no primeiro curso de bacharelato. De acordo co establecido no artigo 3.4 da Orde do 15 de xullo de 2015, esta materia terá unha carga horaria de dous períodos lectivos semanais


Documentos relacionados
Acceder á ORDE (DOG, 30-8-2018)

 

 

 FaceBook Dia Mundial do Docente

Temos 151 anónimos e ningún membro en liña