FSIE 40 años

secundario normat eso

 

LOMCE: CORRECCIÓN DE ERROS NO CURRÍCULO DA E.S.O. E O BTO.

mini BOE paginaWAdvertidos erros no Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 3, de 3 de xaneiro de 2015, procédese a efectuar as oportunas rectificacións.

B.O.E.: PUBLICADOS CONVENIOS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO E COFINANCIAMENTO DO FONDO SOCIAL EUROPEO CON DISTINTAS CCAA PARA A IMPLANTACIÓN DA FPB E A ANTICIPACIÓN DE ELECCIÓN DE NOVOS ITINERARIOS EN 3º E 4º DA ESO

mini BOE paginaWResolucións de xaneiro e febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, polas que se publican os Convenios de colaboración coas Comunidades Autónomas de Cantabria, Castela e León, Murcia, Andalucía, Aragón, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Illes Balears, Principado de Asturias, Madrid, a Comunidade Foral de Navarra e a Comunitat Valenciana, polos que se articulan o financiamento por parte do Ministerio e a cofinanciación por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 

 Banner Decalogo2

Temos 311 anónimos e ningún membro en liña