FSIE 40 años

secundario normat eso

 

DOG: INSTRUCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DA E.S.O. E DO BACHARELATO

DOG perspectRESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentos relacionados

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 1-8-2016)

D.O.G.: PUBLICADAS INSTRUCIÓNS NO CURSO 2015-2016 PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DA E.S.O. E DO BACHARELATO EN GALICIA

DOG perspectResolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 29-7-2015)

RD EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA IMPARTIR LAS MATERIAS DE LA ESO, EL BTO Y LA FP EN CENTROS PRIVADOS

mini BOE paginaWReal Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

REAL DECRETO (BOE, 18-7-2015)

 Banner Decalogo2

Temos 222 anónimos e ningún membro en liña