FSIE 40 años

DOG perspectORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación.
 
Nesta ORDE, engádense dúas novas Disposicións Adicionais (8ª e 9ª), relativas á Habilitación, de oficio, nas materias de libre configuración autonómica e mais a Habilitación para a Bioloxía e Xeoloxía (1º E.S.O.) e a Física e Química (2º E.S.O.).
 
Accede á ORDE (5-8-2015)

 Banner Decalogo2

Temos 240 anónimos e ningún membro en liña