FSIE 40 años

Resolución do 3 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2009-2010.

Ver RESOLUCIÓN (DOG, 16-6-2009)

 Banner Decalogo2

Temos 36 anónimos e ningún membro en liña