FSIE 40 años

secundario normat fp

 

SECCIÓNS BILINGÜES

Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

Ver Corrección erros ORDE (DOG, 30-5-2011)

Ver ORDE (DOG, 20-5-2011)

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA IMPARTIR NUNHA L. ESTRANXEIRA ÁREAS, MATERIAS OU MÓDULOS NON LINGÜÍSTICOS

ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Ver ORDE (DOG, 26-4-2011)

CENTROS PLURILINGÜES PARA O CURSO 2010-2011

Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011.

Ver ORDE (DOG, 6-7-2010)

ORDENACIÓN XERAL DA F.P. EN GALICIA

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 12-7-2010)

 Banner Decalogo2

Temos 84 anónimos e ningún membro en liña