FSIE 40 años

secundario normat fp

 

ORDENACIÓN XERAL DA F.P. EN GALICIA

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 12-7-2010)

REQUISITOS MÍNIMOS CENTROS

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 12-3-2010) DEROGA en la forma indicada el REAL DECRETO 1004/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16419).

INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS CFFPI NO CURSO 2009-2010

Resolución do 27 de xullo de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2009-2010.

Ver RESOLUCIÓN (DOG, 18-8-2009)

PRAZOS E INSTRUCIÓNS PARA A ADMISIÓN DE ALUMNOS NA F.P.

Resolución do 3 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2009-2010.

Ver RESOLUCIÓN (DOG, 16-6-2009)

 Banner Decalogo2

Temos 309 anónimos e ningún membro en liña