FSIE 40 años

Neste MANUAL PRÁCTICO -que elaboramos a modo de axuda e que poñemos á túa disposición-, recollemos o seguinte:
 
·         Criterios fixados pola COMISIÓN DE HABILITACIÓNS DE GALICIA (ata o 21 de marzo de 2012).
 
·         Que facer e que cómpre para solicitar novas habilitacións, así como tamén as convocatorias ordinarias nas que se pode facelo.
 
·         Que facer na convocatoria extraordinaria de febreiro 2012 para o mantemento das habilitacións que xa se tiñan antes de entrar en vigor o RD 132/2010 (BOE do 12 de marzo), así como para solicitar -os/as docentes de ESO, BTO e FP- as habilitacións para as materias que están impartindo por titulación e os mestres/as que estivesen impartindo nalgún dos dous primeiros cursos da ESO.
 
Ver MANUAL PRÁCTICO (FSIE-GALICIA) en pdf
 
Ver MANUAL PRÁCTICO como libro dixital clicando sobre a imaxe da portada que tés aquí mesmo á esquerda.
 
 
 
Para acceder a máis información, concretamente a PREGUNTAS E RESPOSTAS relativas ás HABILITACIÓNS na web da CONSELLERÍA
 
Para acceder ó servizo web da CONSELLERÍA que permite xerar solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.
 

 

 

ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación.

Ver ORDE (DOG, 13-6-2011)

 

REAL DECRETO 860/2010, de 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nos ensinos de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato.

Ver corrección erros (BOE, 18-9-2010)

Ver REAL DECRETO (BOE, 17-7-2010)

 

REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 12-3-2010)

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 402 anónimos e ningún membro en liña