FSIE 40 años

DOG perspectORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería.

Documentos relacionados

Ver DOG (7-7-2016) 

 

 Banner Decalogo2

Temos 42 anónimos e ningún membro en liña