FSIE 40 años

Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas
de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Documentos relacionados
Ver Corrección de erros ORDE 8-9-2008 (DOG, 23-10-2008)

Ver ORDE (DOG, 26-9-2008)

 

 Banner Decalogo2

Temos 76 anónimos e ningún membro en liña