FSIE 40 años

ORDE do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Documentos relacionados
Ver ORDE modificación (DOG, 30-4-2012)

 

 Banner Decalogo2

Temos 128 anónimos e ningún membro en liña