FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO III: PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2))

Documentos relacionados
Ver RESOLUCIÓN (DOG, 28-5-2012)

 

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 61 anónimos e ningún membro en liña