FSIE 40 años

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO III: PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2))

Documentos relacionados
Ver RESOLUCIÓN (DOG, 28-5-2012)

 

 Banner Decalogo2

Temos 97 anónimos e ningún membro en liña