FSIE 40 años

Decreto 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 6-5-2011)

 Banner Decalogo2

Temos 162 anónimos e ningún membro en liña