FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL
secundario normat inf

 

FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO

Decreto 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 6-5-2011)

CENTROS PLURILINGÜES PARA O CURSO 2010-2011

Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011.

Ver ORDE (DOG, 6-7-2010)

REQUISITOS MÍNIMOS CENTROS

Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 12-3-2010) DEROGA en la forma indicada el REAL DECRETO 1004/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16419).

CURRÍCULO

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G., do 23 de xuño de 2009).

Ver DECRETO (DOG, 23-6-2009)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 43 anónimos e ningún membro en liña