FSIE 40 años

Proxecto Orde PrimarialA Consellería pón a disposición da Comunidade Educativa o Proxecto da Orde do ... de ............... de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014-2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 Proximamente publicarase no DOG.

 

Texto do Proxecto da ORDE DE PRIMARIA

 Banner Decalogo2

Temos 116 anónimos e ningún membro en liña