mini BOE paginaWResolucións de 11 e de 13 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos do ensino de Relixión Católica da Educación Primaria, da Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato.
 
 
 
Accede ós CURRÍCULOS (BOE, 24-02-2015)