FSIE 40 años

secundario normat prim

 

A CONSELLERÍA PÓN A DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA O PROXECTO DA ORDE DE PRIMARIA

Proxecto Orde PrimarialA Consellería pón a disposición da Comunidade Educativa o Proxecto da Orde do ... de ............... de 2014, pola que se regula a implantación para o curso 2014-2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 

A CONSELLERÍA EXPÓN PUBLICAMENTE O PROXECTO DO DECRETO DO CURRÍCULO DE PRIMARIA PARA GALICIA

borrador Dcrto PrimANUNCIO do 21 de maio de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Educativa, da exposición pública do proxecto do decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.


Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG do 31 de decembro), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria anuncia a exposición pública do proxecto do decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.


As organizacións, as asociacións, a comunidade educativa e a cidadanía en xeral poden facer as proposicións, as suxestións ou as recomendacións que consideren oportunas ao proxecto deste decreto nos 15 días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, por medio do documento denominado «Contraste_Decreto_ep_.doc» que deberá ser remitido ao enderezo de correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. seguindo as instrucións que se indican no propio documento.

 

Borrador do CURRÍCULO DE PRIMARIA

CURRÍCULO DE PRIMARIA

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 28-02-2014)

ADMISIÓN ALUMNOS

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver ORDE (DOG, 15-3-2013)

NOVA REDACCIÓN PARA A ÁREA DE «EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS» EN PRIMARIA, ASÍ COMO PARA A «EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA» NA ESO

Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

Ver ORDEN (Art. segundo do BOE, 16-1-2013)

 Banner Decalogo2

Temos 67 anónimos e ningún membro en liña