FSIE 40 años

secundario normat prim

 

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA EN 3º DE E. PRIMARIA

intrucions avaliacion 3ep Página 1RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15.

O MECD PUBLICA O MODELO DE EXAME DE 6º DE PRIMARIA

prueba 6 primariaO Ministerio de Educación presentou a nova web de apoio e referencia para a primeira avaliación nacional dos nenos de 6º de Primaria, que establece a LOMCE e que se implantará a partir de maio do próximo curso 2015-16.
 
Nesta avaliación haberá probas das competencias de comunicación lingüística (castelán, lingua cooficial no seu caso, e inglés), matemáticas e ciencia e tecnoloxía.
 

O MECD PUBLICA O MODELO DE EXAME NACIONAL DE 3º PRIMARIA DA LOMCE

Exam PRIM3 LOMCE
O Ministerio de Educación publicou o modelo de exame que propón para a primeira avaliación nacional dos nenos de 3º de Primaria, que establece a LOMCE. A finalidade desta proba é a de ofrecer información e orientación á comunidade educativa, xa que pretende servir para detectar precozmente as dificultades na aprendizaxe. Esta avaliación levarase a cabo, previsiblemente, durante o mes de maio.


 

ORDE DE PRIMARIA (LOMCE) PUBLICADA NO D.O.G.

Orde Prim LOMCEORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.

Ver ORDE (DOG, 14-8-2014)

 Banner Decalogo2

Temos 297 anónimos e ningún membro en liña