O pasado día 13 de maio de 2010 constituíuse a MESA NEGOCIADORA DO IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGRADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

Nesta primeira reunión procedeuse á repartición da representatividade de cada unha das partes, tanto patronal como sindical.

Constitución da Mesa Negociadora


Resumo da constitución da Mesa Negociadora do IX Convenio

 

A próxima reunión terá lugar o 14 de xuño.