O pasado día 14 de xuño de 2010 celebrouse a primeira reunión da Comisión Negociadora do IX CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGRADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

 

Resumo da primeira reunión