Tras a desconvocatoria da firma do texto do convenio de ACADE, fixado o pasado 12 de novembro de 2010, producíronse diferentes propostas de datas para fixar unha nova reunión da Mesa Negociadora deste IX Convenio.

Finalmente fixouse como data prevista o vindeiro venres 3 de decembro de 2010.