FSIE 40 años

1126728 93030423O pasado 19 de decembro, procedeuse, segundo o acordado na pasada reunión de 9 de decembro, á firma das táboas salariais pendentes de negociación do XI Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil:

 

 

 

- As táboas salariais 2012 e 2013 correspondentes aos traballadores de centros de Obras Sociais, sen fins lucrativos, e das Caixas de Aforros cunha subida do 0,6%.

 

- A firma do Anexo III para os anos 2011, 2012 e 2013, relativo ao persoal que ostenta a categoría de Mestre nas unidades concertadas de Educación Infantil de 2º Ciclo, que establece que para aqueles traballadores en pago delegado se certificarán os salarios xa percibidos.

Anexo III para os anos 2011, 2012 e 2013, para os Mestres en pago delegado.

 Banner Decalogo2

Temos 95 anónimos e ningún membro en liña