FSIE 40 años

mini 595588 96501723Hoxe celebrouse unha reunión da Comisión Negociadora do Convenio de Infantil na que se abordaron as táboas salariais que quedaron pendentes: Mestres en pago delegado das unidades de segundo ciclo e traballadores de centros dependentes de Obras Sociais. FSIE valora positivamente a próxima firma dos acordos alcanzados na Comisión Negociadora e coa participación de todas as organizacións, patronais e sindicais, excepto CIG.

A Comisión Negociadora acordou o seguinte:

1.- Mestres en pago delegado das unidades de 2º Ciclo de Educación Infantil: establecer un período transitorio durante os anos 2011, 2012 e 2013 (similar ao regulado no Convenio de Concertada), co obxecto de garantir a sustentabilidade das empresas do sector así como axudar ao mantemento do emprego, no que as organizacións patronais e sindicais negociadoras deste convenio no ámbito autonómico certificarán as retribucións abonadas a estes mestres durante os devanditos anos e enviarán estes certificados á Comisión Paritaria.

2.- Traballadores de centros de Educación Infantil dependentes de Obras Sociais: subida salarial dun 0,6% nos anos 2012 e 2013.

O próximo día 19 de decembro procederase á firma destas táboas salariais e remitiranse ao BOE.

 Banner Decalogo2

Temos 112 anónimos e ningún membro en liña