porque non recolle practicamente nada do que espuxera FSIE na negociación e, ademais, afástase moito o asinado do que viña propoñendo na mesa pola parte sindical.

Para máis información clica neste enlace