O pasado 26 de abril de 2007 as organizacións patronais CECE e ACADE xunto cos sindicatos FETE-UXT, CCOO e USO asinaron o V CONVENIO ESTATAL PARA OS CENTROS DE ENSINO DE PERRUQUERÍA E ESTÉTICA, DE ENSINOS MUSICAIS E DE ARTES APLICADAS E OFICIOS ARTÍSTICOS.