O pasado 13 de xullo de 2010 constituíuse a mesa negociadora do VII Convenio de Ensinanaza non Regrada.

Esta reunión de constitución estivo marcada polo problema da representatividade no banco patronal, xa que das porcentaxes acordadas e non demostradas por ningunha organización patronal na acta, e apoiados polo banco sindical, a patronal CECAP-CECE non acepta as porcentaxes propostas, afirmando que tén unha representatividade do 70% e que "procederá a interpór a correspondente demanda perante o organismo que corresponda".

Con esta perspectiva prevese unha negociación complicada.

 

Constitución da Mesa Negociadora do VII Convenio de non Regrada