FSIE 40 años

mecO Goberno anunciou unha nova regulación do contrato de substitución e a determinación dos sectores aos que se lles aplicará dita normativa.

FSIE denunciou que a Ley 27/2011 e o Real Decreto Lei 5/2013 estableceron novas condicións sobre a xubilación parcial e o contrato de substitución, que empeoran substancialmente as condicións de acceso e requisitos que se aplicarán a partir do 1 de xaneiro de 2019.

A xubilación parcial supuxo, ata o momento, un gran avance do noso Estado Social, un beneficio para os traballadores en activo que quixeron acollerse á mesma, unha ferramenta eficaz de creación de emprego e unha renovación de persoas que, ademais, en determinadas actividades e sectores é moi necesaria e conveniente. Especialmente eficaz e necesario demostrouse na educación concertada, privada e a atención a persoas con discapacidade. Con todo, a aplicación do Real Decreto Ley 5/2013 vai facer practicamente imposible esta modalidade no noso sector a partir do 1 de xaneiro de 2019.

FSIE recolleu máis de 25.000 firmas solicitando a prórroga legal das condicións actuais de acceso á xubilación parcial, ata lograr unha normativa máis acorde cos fins desta modalidade de xubilación e cos dereitos e intereses dos traballadores. Confiamos que o anuncio do Goberno permita aprobar esa nova normativa antes do 1 de xaneiro de 2019.

FSIE solicitou ao Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e ao Ministerio de Educación y Formación Profesional que os docentes, persoal de administración e servizos e persoal complementario que traballa en centros de ensino concertado, privada e atención a persoas con discapacidade sexa un dos sectores aos que se lles poida aplicar a nova normativa que entendemos será máis beneficiosa que a actual.
 

Escrito rexistrado no Ministerio de Traballo

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 78 anónimos e ningún membro en liña