Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 25-5-2010)