Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Ver DECRETO (DOG, 29 xuño 2007)