FSIE 40 años

TÁBOAS SALARIAIS 2012, 2013 E 2014

Resolución de 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Xunto coa publicación do XIV Convenio inclúense as TÁBOAS SALARIAIS 2012, 2013 e 2014. 

Ver Táboas salariais 2012 (2013-2014) no B.O.E. (BOE, 9-10-2012)

TÁBOAS SALARIAIS 2011

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2011 del XIII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Tablas salariales 2011 en el B.O.E. (23-8-2012)

TÁBOAS SALARIAIS 2010

A Comisión Paritaria do XIII Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade, celebrada o pasado 8 de marzo de 2011, procedeu a actualizar as táboas salariais para o ano 2010, conforme ao estipulado no artigo 35.5 deste convenio. Esta actualización afectará aos centros asistenciais, aos centros especiais de emprego e aos centros educativos sen concerto.


Procedeuse por parte das organizacións patronais AEDIS, FEACEM, EeX, CECE e CONACEE, e a Federación de Ensino de CCOO, asinantes do XIII Convenio, a actualizar as táboas salariais do ano 2010 con arranxo ao estipulado no artigo 35.5.

A actualización salarial concrétase nun incremento do 3%, e para categorías con salario base igual ou inferior á categoría 7 do grupo IV un 3,3%.

A día de hoxe estábase abonando entre o 1% ou 1,3% de incremento en 2010 en pago a conta polo que, tras a publicación no BOE destas táboas salariais, deberase abonar a diferenza con respecto ao 3% ou 3,3%, con efecto retroactivo desde o 1 de xaneiro de 2010.

Tablas salariales 2010 (Acta Comisión paritaria XIII Convenio)

TÁBOAS SALARIAIS 2007

Resolución de 24 de marzo de 2008 da Dirección Xeral de Traballo (B.O.E., 7 de abril de 2008), pola que se rexistra e publica a revisión salarial e as TÁBOAS SALARIAIS definitivas para o ano 2007 do XII Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

TABLAS SALARIALES definitivas para el año 2007 en el B.O.E. (17-7-2007)

O 17 de xullo de 2007 publicáronse no B.O.E. as TÁBOAS SALARIAIS para o ano 2007 do XII Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

 TABLAS SALARIALES para el año 2007 en el B.O.E. (7-4-2008)

As táboas que vos ofrecemos están confeccionadas para 14 pagas.

 Banner Decalogo2

Temos 31 anónimos e ningún membro en liña