Resolución de 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Xunto coa publicación do XIV Convenio inclúense as TÁBOAS SALARIAIS 2012, 2013 e 2014. 

Ver Táboas salariais 2012 (2013-2014) no B.O.E. (BOE, 9-10-2012)