O pasado 20 de marzo de 2007 saíron publicadas no Boletín Oficial do Estado as TÁBOAS SALARIAIS para o ano 2007 do V Convenio Colectivo Nacional de Universidades privadas.

 

 

Táboas salariais para o ano 2007 (BOE, 20-3-2007)