FSIE 40 años

PUBLICADA NO BOE A MODIFICACIÓN DO XII CONVENIO DE INFANTIL

BOE INFANTILComo informamos hai unhas semanas, na última reunión da Mesa negociadora do XII convenio de Infantil aprobouse por unanimidade a modificación do segundo parágrafo da Disposición transitoria sétima do Convenio. Dita corrección, publicada no BOE o pasado sábado 30 de novembro, viña emendar un erro na transcrición que supuña a eliminación do texto tras a paréntese, quedando o apartado da seguinte maneira:

"Disposición transitoria sétima

A partir do día 1 de xaneiro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021, as táboas salariais para os centros de educación infantil "xestión indirecta" serán as que figuran no anexo II, apartados A e B, do presente Convenio Colectivo.

PUBLICADAS EN EL BOE LAS TABLAS SALARIALES 2014 Y 2015 DEL XI CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

BOE paginaWPublicadas en el BOE las tablas salariales 2014 y 2015 del XI Convenio Colectivo de Educación Infantil, que FSIE firmaba el pasado 13 de mayo.
 
Junto a las tablas, se aprueba la modificación del artículo 26 del Convenio con el fin de garantizar la subrogación de los centros de gestión indirecta.
 

PUBLICADA EN EL BOE LA REVISIÓN SALARIAL PARA 2013 DEL XI CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

img boeHoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 2013 del XI Convenio colectivo, de ámbito estatal, de centros de asistencia y educación infantil para los trabajadores de obras sociales sin fines lucrativos y de las Cajas de Ahorros.
 
RESOLUCIÓN (BOE, 12-1-2015)

TÁBOAS SALARIAIS 2012 E 2013

Resolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta de 18 de xullo de 2013, referente ás táboas salariais do Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

Acórdase o mantemento salarial para os anos 2012 e 2013. As táboas salariais son as contempladas no Anexo II e no Anexo II bis que se achegan a continuación.

Para os traballadores dos Centros de Obras Sociais, propias de carácter docente sen fins lucrativos e Caixas de Aforros, así como, para os mestres das Unidades Concertadas de Educación Infantil (2º Ciclo) correspondentes ó Anexo III, fíxase un período de negociación para a revisión salarial que comezará o mércores, 2 de outubro.

As partes comprométense a negociar ó longo do último trimestre de ano novas medidas dentro deste Convenio, que contribúan a mellorar a situación do sector e axudar ó mantemento dos postos de traballo. Así como, a elaborar un plan de acción contra aqueles centros que están a realizar unha competencia desleal ós centros recollidos no ámbito funcional do presente convenio.

Táboas salariais para o ano 2012 e 2013

Táboas salariais para o ano 2012 e 2013 (BOE, 23-9-2013)

 Banner Decalogo2

Temos 44 anónimos e ningún membro en liña