FSIE 40 años

ACTUALIZADAS AS TÁBOAS SALARIAIS DE INFANTIL AO SMI PARA AS CATEGORÍAS QUE QUEDARAN POR BAIXO

Cartel A3 Convenio InfantilHoxe celebrouse unha nova Mesa Negociadora de Educación Infantil co fin de adaptar as táboas salariais para axustar ao SMI as categorías profesionais que se atopaban por baixo. Ademais, aprobouse un diferencial para as educadoras de 10 euros e un compromiso de diferencial futuro desta categoría respecto das auxiliares de apoio e outras categorías do persoal de administración e servizos referenciadas ao SMI.

FSIE xunto co resto das organizacións sindicais asinamos a adaptación das táboas de 2020 e 2021 ao SMI para todas aquelas categorías cuxo salario estaba referenciado a este indicador ou que sen estalo o seu salario quedouse por baixo dos 950 euros. As categorías afectadas son fundamentalmente as do persoal de aula (Educador Infantil e Auxiliar de apoio) e as do Persoal de Administración e servizos (Persoal de cociña, limpeza, mantemento, Servizos Xerais e Administrativos).

XII CONVENIO DE INFANTIL: ACORDADO QUE AS TÁBOAS SALARIAIS SE ADECÚAN Ó SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI)

PORTADA CONVENIO INFANTILNa última reunión da Mesa Negociadora do XII Convenio Colectivo de Educación Infantil non houbo acordo sobre a aplicación do SMI nas táboas salariais, quedando notificado que resolveriamos o asunto por vía xudicial.

Esta mañá celebrouse unha reunión de mediación no SIMA na que se acordou que as táboas se adecúan ao SMI, actualizándose as cantidades a 950€ na referencia "salario mensual" e 13.300€ en "salario anual" para todos aqueles salarios cuxa contía nas táboas sexa inferior. Mantense o CPP (non é absorbible) nas mesmas contías. Esta actualización ten efecto desde o 1 de xaneiro do 2020 e as contías hanse de abonar no prazo dun mes desde a publicación no BOE.

PUBLICADA NO BOE A MODIFICACIÓN DO XII CONVENIO DE INFANTIL

BOE INFANTILComo informamos hai unhas semanas, na última reunión da Mesa negociadora do XII convenio de Infantil aprobouse por unanimidade a modificación do segundo parágrafo da Disposición transitoria sétima do Convenio. Dita corrección, publicada no BOE o pasado sábado 30 de novembro, viña emendar un erro na transcrición que supuña a eliminación do texto tras a paréntese, quedando o apartado da seguinte maneira:

"Disposición transitoria sétima

A partir do día 1 de xaneiro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021, as táboas salariais para os centros de educación infantil "xestión indirecta" serán as que figuran no anexo II, apartados A e B, do presente Convenio Colectivo.

PUBLICADAS EN EL BOE LAS TABLAS SALARIALES 2014 Y 2015 DEL XI CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

BOE paginaWPublicadas en el BOE las tablas salariales 2014 y 2015 del XI Convenio Colectivo de Educación Infantil, que FSIE firmaba el pasado 13 de mayo.
 
Junto a las tablas, se aprueba la modificación del artículo 26 del Convenio con el fin de garantizar la subrogación de los centros de gestión indirecta.
 

PUBLICADA EN EL BOE LA REVISIÓN SALARIAL PARA 2013 DEL XI CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

img boeHoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 2013 del XI Convenio colectivo, de ámbito estatal, de centros de asistencia y educación infantil para los trabajadores de obras sociales sin fines lucrativos y de las Cajas de Ahorros.
 
RESOLUCIÓN (BOE, 12-1-2015)

TÁBOAS SALARIAIS 2012 E 2013

Resolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta de 18 de xullo de 2013, referente ás táboas salariais do Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

Acórdase o mantemento salarial para os anos 2012 e 2013. As táboas salariais son as contempladas no Anexo II e no Anexo II bis que se achegan a continuación.

Para os traballadores dos Centros de Obras Sociais, propias de carácter docente sen fins lucrativos e Caixas de Aforros, así como, para os mestres das Unidades Concertadas de Educación Infantil (2º Ciclo) correspondentes ó Anexo III, fíxase un período de negociación para a revisión salarial que comezará o mércores, 2 de outubro.

As partes comprométense a negociar ó longo do último trimestre de ano novas medidas dentro deste Convenio, que contribúan a mellorar a situación do sector e axudar ó mantemento dos postos de traballo. Así como, a elaborar un plan de acción contra aqueles centros que están a realizar unha competencia desleal ós centros recollidos no ámbito funcional do presente convenio.

Táboas salariais para o ano 2012 e 2013

Táboas salariais para o ano 2012 e 2013 (BOE, 23-9-2013)

 Banner Decalogo2

Temos 85 anónimos e ningún membro en liña