FSIE 40 años

TÁBOAS SALARIAIS 2012 E 2013

O pasado 19 de decembro, procedeuse á firma das táboas salariais 2012 e 2013 do IX Convenio Nacional de Centros de Ensino Privado de Réxime Xeral ou Ensino Regulado sen ningún nivel concertado ou subvencionado.

E Hoxe o BOE publica a resolución de 27 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistran e publican as táboas salariais correspondentes ós anos 2012 e 2013 do IX Convenio colectivo nacional de centros de ensino privado de réxime xeral ou ensino regulado sen ningún nivel concertado ou subvencionado, polo que estas xa teñen plena efectividade.

TÁBOAS SALARIAIS 2012-2013

 

TÁBOAS SALARIAIS 2010 E 2011

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución de 9 da o de 2011, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publican as TÁBOAS 2010 E 2011 xunto co IX CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSINO PRIVADO DE RÉXIME XERAL Ou ENSINO REGULADO SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

TÁBOAS SALARIAIS 2010-2011

TÁBOAS SALARIAIS 2010-2011 (BOE, 26--05-2011)

TÁBOAS SALARIAIS 2009

O día 20 de febreiro levouse a cabo a Revisión salarial para o ano 2009 do VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGULADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

Esta revisión realizouse dando cumprimento ao disposto na Cláusula Final Sétima do Convenio, na que se establece o criterio de revisión salarial para cada ano de vixencia.

O incremento aplicado foi do 1,4 %, en todos os conceptos, equivalente ao IPC co que se pechou o ano 2008.

Estas táboas publicáronse no BOE o pasado 1 de abril de 2009.

Táboas salariais para o ano 2009 (BOE, 1-4-2009)

TÁBOAS SALARIAIS 2008

O pasado 5 de marzo de 2008, foron publicadas no B.O.E., as táboas salariais para o ano 2008 para o VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGULADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

Táboas salariais para o ano 2008 (BOE, 5-3-2008)

TÁBOAS SALARIAIS 2007

O 10 de abril de 2007 publicáronse no B.O.E. as táboas salariais parao ano 2007 do VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSINANZA PRIVADA DE RÉXIME XERAL OU ENSINANZA REGULADA SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO OU SUBVENCIONADO.

As táboas que vos ofrecemos están confeccionadas para 14 pagas.

Táboas salariais para o ano 2007 (BOE, 10-4-2007)

 Banner Decalogo2

Temos 61 anónimos e ningún membro en liña