FIRMA-TABLAS-131415wNo día de hoxe FSIE asinou, xunto ao resto de organizacións sindicais e patronais do sector, as táboas salariais dos anos 2013, 2014 e 2015 do Convenio de Centros Universitarios e Investigación.
 
A comisión negociadora valora positivamente esta firma, dada a conxuntura actual da negociación colectiva.
 
Para estes anos, as táboas salariais quedaron:
2013.- Mantemento salarial
2014.- Unha subida dun 0,2%
2015.- Unha subida dun 0,6%
 
Ver TÁBOAS SALARIAIS 2013, 2014 E 2015