boeReunidas as Asociacións Empresariais EyG e CECE, en representación das empresas do sector, e, doutra, as organizacións sindicais USO, CC.OO, FETE-UGT e FSIE, en representación dos traballadores, publicouse nos organismos estatais pertinentes, o acordo para as táboas salariais de Centros de Educación Universitaria e Investigación.

Como punto máis importante, acórdase mantemento salarial para o exercicio 2013, unha subida do 0,2% para o 2014 e por último, así mesmo pactar unha revisión salarial do 0,6% para o exercicio 2015, que virá a implementarse sobre as táboas salariais do 2014.

 Táboas salarias para os anos 2013, 2014 e 2015 (BOE, 11-02-2015)