FSIE 40 años

BOE paginaWEste 22 de agosto foron publicadas no Boletín Oficial do Estado (BOE) as táboas salariais do VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos para o ano 2017 que FSIE, xunto cos sindicatos USO e FeSP-UGT, asinaron o pasado 19 de xullo.

A mesa reuniuse, unha vez publicados no BOE os Presupuestos Generales del Estado para 2017 acordando, seguindo os mesmos criterios aplicados na firma o pasado mes de marzo das anteriores táboas salariais para 2016, un incremento salarial do 1% para todos os traballadores.

Desta forma, os docentes e non docentes deberán percibir, nun prazo máximo de tres meses dende a publicación destas táboas no BOE, o incremento asinado con efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro de 2017, o que se suma ao incremento do 1% do ano 2016 que xa se debeu materializar nas nóminas.

Hai que sinalar que as táboas asinadas para os niveis concertados son de aplicación naquelas Comunidades Autónomas que xa están a aboar os salarios conforme ás táboas asinadas para o ano 2016. O resto de Comunidades aplicará o incremento do 1% e poderá proceder á negociación e firma dun Acordo de regularización salarial durante o período transitorio previsto no convenio ata o 31 de decembro de 2018 sempre que no mesmo non se produza diminución salarial para os traballadores.


Documentos relacionados

Tablas salariales 2017, VI Convenio de Concertada  (BOE, 22-8-2017)

Táboas salariais 2017 Galicia (Docentes en pago delegado):       Actualizac. Marzo         Actualizac. Agosto       Atrasos xaneiro-xullo

Táboas salariais 2017 Galicia  (Docentes niveis non concertados e PAS)

 Banner Decalogo2

Temos 180 anónimos e ningún membro en liña