FSIE 40 años

CONVENIO Concertada

Publicouse hoxe no Boletín Oficial del Estado a resolución de 2 de marzo de 2020, da Dirección General de Trabajo, pola que se corrixen os erros da publicación do 21 de xaneiro pola que se rexistraba a Acta de las Tablas salariales de 2019 do VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Na devandita publicación rexistráronse erros nos períodos indicados nos títulos das táboas e omitíronse as táboas dos Centros Residenciais para o período desde o 1 de xullo ao 31 de decembro.

Como anunciabamos tras a súa publicación, as devanditas táboas están dispoñibles para a súa consulta na sección de TÁBOAS SALARIAIS do Convenio de Concertada.


Documentos relacionados

Correcións_Tablas Salariales 2019

 Banner Decalogo2

Temos 17 anónimos e ningún membro en liña