FSIE 40 años

Secundario Vantax Nacional

 

OBTÉN O CERTIFICADO OFICIAL DE FORMACIÓN PEDAGÓXICA E DIDÁCTICA DE F.P. E ENSINANZAS DEPORTIVAS

20171030 posgrado profesorado fp deportes whatsapp fsieAs persoas que teñan unha titulación declarada equivalente a efectos de docencia nos ensinos de formación profesional e deportiva e queiran exercer a docencia nas mesmas, deberán contar cunha certificación oficial que acredite estar en posesión desa formación pedagóxica e didáctica (equivalente á esixida no artigo 100 da Ley Orgánica de Educación). Esta esixencia do certificado recóllese na Orden EDU/2645/2011, de 23 de setiembre (modificada pola Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio).

Temos 32 anónimos e ningún membro en liña