FSIE 40 años

PUBLICADA NO BOE A MODIFICACIÓN DO XII CONVENIO DE INFANTIL

BOE INFANTILComo informamos hai unhas semanas, na última reunión da Mesa negociadora do XII convenio de Infantil aprobouse por unanimidade a modificación do segundo parágrafo da Disposición transitoria sétima do Convenio. Dita corrección, publicada no BOE o pasado sábado 30 de novembro, viña emendar un erro na transcrición que supuña a eliminación do texto tras a paréntese, quedando o apartado da seguinte maneira:

"Disposición transitoria sétima

A partir do día 1 de xaneiro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021, as táboas salariais para os centros de educación infantil "xestión indirecta" serán as que figuran no anexo II, apartados A e B, do presente Convenio Colectivo.

PUBLICADAS EN EL BOE LAS TABLAS SALARIALES 2014 Y 2015 DEL XI CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL

BOE paginaWPublicadas en el BOE las tablas salariales 2014 y 2015 del XI Convenio Colectivo de Educación Infantil, que FSIE firmaba el pasado 13 de mayo.
 
Junto a las tablas, se aprueba la modificación del artículo 26 del Convenio con el fin de garantizar la subrogación de los centros de gestión indirecta.
 

 Banner Decalogo2

Temos 109 anónimos e ningún membro en liña