comision europea

A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo acaba de admitir a solicitude presentada por Más Plurales na que se denuncia que a LOMLOE conculca dereitos fundamentais europeos e españois. Do mesmo xeito foron tamén admitidas outro catro solicitudes.

Tras a intervención do portavoz de Más Plurales e de numerosos deputados europeos a Comisión decidiu:

  • Manter abertas as peticións discutidas entre as que se atopa a presentada por Más Plurales.
  • Requirir á Comisión Europea que envíe ditame definitivo sobre as peticións e que investigue se houbo vulneración do pluralismo educativo e do dereito de liberdade cara aos pais e educación.
  • Debido a que é un tema de liberdades e non de competencia educativa, solicita opinión á comisión LIBE.
  • Enviar para información ao Intergrupo de Discapacidade.
  • Requirir ao Ministerio de Educación español que certifique se hai algún tipo de vulneración do dereito de liberdade e de pluralismo educativo.

No semestre europeo para España, a CE pediu a España o consenso social e político con respecto a unha posible reforma educativa en España. Por iso require ás Administracións públicas españolas que comuniquen se cumpriron con este requirimento do Semestre Europeo.

A valoración do resultado da sesión de hoxe da Comisión de Peticións da Comisión Europea é moi satisfactoria, pois entende que hai motivos suficientes para seguir investigando a posible conculcación de dereitos fundamentais.

Pola súa banda FSIE segue pedindo ao Goberno que adopte a vía do diálogo e a negociación para mitigar, na súa aplicación, os aspectos máis lesivos da LOMLOE no que respecta á pluralidade do noso sistema educativo. Por iso, instamos o Ministerio de Educación e Formación Profesional a convocar a Mesa Sectorial da Ensinanza Concertada como espazo imprescindible de discusión coas organizacións representativas do sector para poder abordar problemáticas urxentes e longamente demandadas que lamentablemente, como xa adiantabamos, a nova lei non vén a solucionar.

Documentos relacionados

NdP Más Plurales_Comisión Europea