FSIE 40 años

ACORDO entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións Patronais e as organizacións Sindicais da Ensinanza Privada Concertada da Comunidade Autónoma de Galicia, sobre CONDICIÓNS LABORAIS para os anos 2008, 2009 e 2010, e a CALIDADE DO ENSINO.

Ver DOG 30 maio 2008

Ver BOE 30 maio 2008

 

 

 

 Datos obtenidos de la

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con:
    • art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
    • Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo (Ref. BOE-A-1981-12841).
  • EN RELACIÓN con el Convenio publicado por Resolución de 28 de diciembre de 2006 (Ref. BOE-A-2007-1024).
Materias
  • Centros de enseñanza privada
  • Convenios colectivos sindicales
  • Galicia
  • Retribuciones

 

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 214 anónimos e ningún membro en liña