FSIE 40 años

secundario acordo pea

 

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA PEA

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 22 de novembro de 2011 de publicación da relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas da paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

Ver RESOLUCIÓN

Ver listado priorizado solicitudes ADMITIDAS

Ver listado solicitudes EXCLUÍDAS

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA PEA

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 22 de novembro de 2011 de publicación da relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas da paga extraordinaria por antigüidade na empresa.

Ver RESOLUCIÓN

Ver listado priorizado solicitudes ADMITIDAS

Ver listado solicitudes EXCLUÍDAS

Novo Acordo PEA

Resolución do 24 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ordena a publicación
do acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa. 

Ver ACORDO (DOG, 25-11-2010)

Solicitudes recibidas a partir do 28 de outubro de 2008

Inclúense nesta relación alfabética as solicitudes recibidas a partir do día 28 de outubro de 2008 ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do acordo sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

 

A PRESENTE RELACIÓN TEN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo.

Solicitudes recibidas 

 Banner Decalogo2

Temos 44 anónimos e ningún membro en liña