ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver CALENDARIO (DOG, 26-6-2014)

 calend esc 14 15 def web