FSIE 40 años

Medidas covid
Está a piques de finalizar un curso escolar que pasará á historia como un dos máis complexos da historia debido á pandemia mundial por COVID-19. No último ano, profesorado, persoal de administración e servizos, equipos directivos, alumnado e familias demostraron, coa súa aplicación exemplar das medidas de prevención e hixiene, que os centros educativos son espazos seguros.

FSIE foi e é partidario do ensino presencial sempre que as condicións de seguridade dos traballadores, docentes e non docentes, así como do alumnado o permitan. Con todo, desde que dese comezo a crise sanitaria, a actividade dos centros foi posible e viable grazas ao esforzo da comunidade educativa e a sociedade en xeral e non precisamente pola implementación de medidas, ao noso xuízo esenciais, por parte das administracións competentes.
Como xa ocorrera en maio de 2020, aprobouse na última Conferencia Sectorial de Educación un documento coas "Medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte a covid-19 para centros educativos no curso 2021-2022", de xeito evidente insuficiente e que non prevé accións de calado nin achega instrucións homoxéneas para todo o territorio. É un texto que practicamente vén ser unha recompilación de documentos que se han ir emitindo ao longo dos meses anteriores. O documento está suxeito a modificacións en función da evolución da pandemia e a súa concreción en moitos aspectos queda en mans das CCAA.

Sobre o documento FSIE fai as seguintes valoracións:

  • FSIE sempre foi e é partidario do ensino presencial se hai normalidade absoluta e seguridade completa para toda a comunidade educativa e traballadores dos centros.

  • O denominado "profesorado COVID" de reforzo debe permanecer no sistema educativo polo menos ata que a situación sexa de total e absoluta normalidade. O Goberno anunciou que as CCAA disporán de 10.000 millóns de euros de fondos europeos para Educación, Sanidade e outras políticas sociais, ademais dun fondo extraordinario de 13.400 millóns que o Goberno transferirá ás CCAA.

  • Os desdobres e redución de cocientes deben consolidarse porque é un claro beneficio para o alumnado e a mellora da súa atención individualizada. Non hai datos que evidencien que as posibles carencias e atraso académico acumulado polo alumnado durante todos estes meses se recuperaron polo que se debe manter este profesorado para poder atender mellor ao alumnado. Doutra banda, a constante baixada de natalidade desde hai algúns anos non debería aproveitarse por parte das administracións para pechar aulas por falta de cociente senón reducila e manter esas aulas abertas en todo o sistema educativo financiado con fondos públicos.

  • A diminución da distancia nas aulas non estaría xustificada se a situación fora, por exemplo, a mesma que agora. Só debería reducirse ou mesmo desaparecer se a seguridade é completa, se hai garantía científica e sanitaria de que o virus está totalmente controlado e todo o persoal e alumnado está vacinado.

  • As substitucións do profesorado afectado por COVID deben ser inmediatas.

  • Debe incorporarse de forma progresiva nos centros educativos persoal de enfermaría. Nestes momentos, os docentes e persoal de administración e servizos están a asumir responsabilidades que non lles corresponden (responsable covid e equipo covid) e sobre as que non teñen as competencias e preparación adecuadas. Ademais, nalgunhas autonomías non se lles dan horas para realizar esta nova función tendo que facela ademais da súa xornada laboral habitual.

  • Debemos seguir esixindo que o proceso de vacinación tén que acelerarse cos traballadores dos centros que aínda a esta data non teñen as dúas doses da vacina. Tamén deberá realizarse de forma rápida a vacinación do alumnado en canto sexa autorizada pola Axencia Europea do Medicamento (EMA). Parece que con alumnado de secundaria e bacharelato poderían comezar este verán para que xa estivesen inmunizados a comezo de curso.

  • A pandemia puxo de relevo que, á marxe das complicacións do virus, a calidade do aire das aulas e centros educativos non é boa nin adecuada para as persoas que conviven na aula. Os medidores de CO2 puxeron de manifesto que, nunha aula chea, aos 15 minutos de comezar a actividade a calidade do aire xa non é boa e requiriríase ventilación para renovalo.

  • FSIE pediu ao Goberno un "Plan estratéxico nacional financiado para a climatización e adecuación das aulas". Débense instalar sistemas de ventilación forzada e de purificación do aire, así como dotar aos centros de medidores de CO2. Aínda estamos a tempo de evitar que o alumnado e os profesionais teñan que afrontar un novo inverno con temperaturas por baixo das esixidas pola normativa para poder realizar o seu traballo. As duras condicións nas que se desenvolveu o curso escolar durante os meses de inverno non deben volver producirse nin agora nin no futuro.

Documentos relacionados
Revista_Resumo
Documento orixinal

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 136 anónimos e ningún membro en liña