FSIE 40 años

CONSTITUCIÓN MESA - XI CONVENIO

O 11 de novembro de 2009, reunímonos os sindicatos e as patronais máis representativos do sector para proceder á repartición da representatividade de cada unha das partes, tanto sindical como patronal, para a negociación do Convenio.

Constitución Mesa Negociadora XI Convenio Infantil

CUARTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

As organizacións patronais entrégannos unha proposta máis detallada dos cambios que debe experimentar o convenio, segundo o seu criterio.

As organizacións sindicais, de forma conxunta, valoramos como positivo contar con esta proposta máis detallada e concreta pero solicitamos tempo para estudala con detemento.

Resumo 4ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunóin terá lugar o 18 de novembro de 2009.

QUINTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

Nesta reunión, as organizacións patronais, preséntannos unha nova proposta de convenio diferente á presentada na reunión anterior.

Tras ser rexeitada, case na súa práctica totalidade, polas organizacións sindicais; estas solicitamos máis tempo para a súa análise.

Resumo 5ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunión terá lugar o próximo 22 de xaneiro de 2010.

SEXTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

As organizacións sindicais presentamos a nosa proposta de convenio colectivo ao que as organizacións patronais comprometéronse a contestar por escrito nun breve prazo.

Resumo 6ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunión terá lugar o próximo 1 de febreiro de 2010.

ASINADO O XI CONVENIO DE INFANTIL

O pasado 10 de febreiro de 2010, FSIE como membro da mesa de negociadora do Convenio de Infantil, asinou xunto con CC.OO. o "XI Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil".

Os sindicatos UGT e USO manifestaron a súa disposición a asinala pero nos próximos días.

Novidades do XI Convenio de E. Infantil

FSIE ESTRENA SU WEB DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

Web PRL FSIE

FSIE estrena una web específica a la prevención de riesgos laborales en los centros de Educación Infantil, enmarcado en un proyecto de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, y cuyo principal objetivo es promover la salud y seguridad en el trabajo tanto entre los trabajadores como entre los empresarios.


En www.fsieprlinfantil.es podrás encontrar información sobre la prevención de los riesgos laborales en los centros de Educación Infantil, sobre medidas preventivas, sobre situaciones de emergencia, así como diferentes guías.

Esta web quiere ser un instrumento vivo y una herramienta fundamental para los trabajadores de los centros de Educación Infantil. Para ello resaltamos tres herramientas fundamentales:

           - BLOG: en éste iremos publicando diferentes informaciones, consejos, recomendaciones útiles en torno a la salud y seguridad en el trabajo.
           - BIBLIOTECA: en este apartado irán apareciendo diferentes materiales interesantes en torno a la prevención.
           - CONTACTO: un espacio abierto a la participación donde todos los visitantes-usuarios podréis hacer vuestras preguntas o sugerencias.

 

PUBLICADAS NO B.O.E. AS TÁBOAS SALARIAIS 2011 DO CONVENIO DE INFANTIL

O xoves 26 de xaneiro de 2012 saíron publicadas no B.O.E. as Táboas salariais e a nova redacción do parágrafo primeiro do art. 2 do Convenio colectivo, de ámbito estatal do XI CONVENIO CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL.

Máis información se clicas aquí

PUBLICADAS NO B.O.E. AS TÁBOAS SALARIAIS 2012 E 2013 DO XI CONVENIO DE E. INFANTIL

BOE paginaWResolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta de 18 de xullo de 2013, referente ás táboas salariais do Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

Acórdase o mantemento salarial para os anos 2012 e 2013. As táboas salariais son as contempladas no Anexo II e no Anexo II bis que se facilitan a continuación.

Clica aquí para ver as Táboas salariais (BOE, 23-9-2013)

FSIE, CO RESTO DE SINDICATOS E PATRONAIS REPRESENTATIVAS NO SECTOR DE INFANTIL RECLAMAN AXUDAS AO GOBERNO PARA EVITAR A DESAPARICIÓN DO SECTOR

DECLARACION CONJUNTA PATRONALES Y SINDICATOS FINAL CON LOGOS 1

As organizacións patronais: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, e as organizacións sindicais: CCOO, FeSP-UGT, FSIE e USO, integrantes da Mesa Negociadora do XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil, en representación do sector, manifestan que:

Os Centros de Asistencia e Educación Infantil Privados da etapa 0-3 anos, como veñen anunciando desde xuño, atópanse nunha situación crítica debido á irrupción da pandemia ocasionada polo virus COVID-19. Ao mesmo tempo, miles de traballadoras desta etapa educativa, están a sufrir de maneira directa as consecuencias da devandita situación, situando á etapa do 0-3 anos como o elo máis débil e máis desprotexido de todo o sistema educativo español.

A ÚLTIMA REUNIÓN DA MESA NEGOCIADORA DO XII CONVENIO DE INFANTIL ACABA SEN ACORDO SOBRE A ACTUALIZACIÓN DAS TÁBOAS SALARIAIS

PORTADA CONVENIO INFANTIL

O pasado 30 de novembro tivo lugar a última reunión da Mesa Negociadora do XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil co obxectivo de seguir negociando a aplicación da Disposición Final cuarta e Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A patronal rexeitou todas as diferentes propostas presentadas polos sindicatos para actualizar as táboas negándose a adaptar as táboas ao SMI e mantendo a diferenza salarial das Educadoras. Como solución insisten na súa proposta de asinar un acordo que sinale que o salario anual non poderá ser inferior a 13.300€ para todas as categorías.

A ÚLTIMA REUNIÓN DA MESA NEGOCIADORA DE INFANTIL REMATA SEN MOITOS AVANCES

PORTADA CONVENIO INFANTIL
A reunión de Mesa Negociadora de Educación Infantil celebrada onte, que tiña por obxecto a adaptación de táboas ao SMI e o diferencial da categoría de educadoras, rematou sen grandes avances en relación coa última reunión de Mesa mantida días atrás. As posturas entre nos sindicatos e a patronal seguen algo encalladas.

A Patronal móstrase pechada, pretendía a adaptación salarial das táboas conforme ao SMI e non fixo inicialmente ningunha proposta respecto diso do diferencial das educadoras, á marxe da que realizou na última mesa negociadora, rexeitada de plano por todas as organizacións sindicais por insuficiente, na que expuña unha subida de 10 euros sobre o SMI.

 Banner Decalogo2

Temos 79 anónimos e ningún membro en liña