FSIE 40 años

secundario normat eso

 

DOG: PUBLICADAS INSTRUCIÓNS DESENVOLVEMENTO CURRÍCULO ESO E BACHARELATO NO CURSO 2017-18

DOG perspectRESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 Banner Decalogo2

Temos 34 anónimos e ningún membro en liña