FSIE 40 años

REQUISITOS IMPARTICIÓN GALEGO

Orde do 25 de novembro de 1997 pola que se regulan os requisitos que deben posuí-los profesores dos centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia para imparti-la área de lingua galega e literatura e as materias optativas da educación secundaria obrigatoria e bacharelato; determínanse os coñecementos necesarios de lingua galega dos profesores e o procedemento de habilitación para exerce-la docencia na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Ver ORDE (DOG, 22-12-1997) Derrogada! pola ORDE do 3 de xuño de 2011 (DOG, 13-6-2011)

 Banner Decalogo2

Temos 88 anónimos e ningún membro en liña