Cambios no novo texto das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas pola Real Academia Galega, en sesión plenaria do día 12 de xullo de 2003, con respecto ó texto da edición de 1995.

Consultar as novas NORMAS ortográficas e morfolóxicas.